Belastingdienst

22 vacatures gevonden

Website
Nederlands

Bedrijfsinformatie

De Belastingdienst is een onderdeel van het Ministerie van Financiën. Aan de Belastingdienst is de uitvoering van een groot aantal belastingwetten opgedragen. De meest bekende taak is de heffing en inning van belastingen en premies volksverzekeringen. Er zijn 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers die belastingplichtig zijn. Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst miljoenen aangiften en toeslagen van particulieren en ondernemers. Andere belangrijke werkprocessen zijn het onderhouden van contacten met de zeer grote ondernemingen, de opsporing van fraude en de douane-activiteiten.

De Belastingdienst int niet alleen, maar keert ook uit. Sinds de belastingherziening van 2001 is bijvoorbeeld het uitbetalen van voorlopige teruggaven uitgegroeid tot een belangrijke taak. Daarnaast heeft de Belastingdienst een belangrijke rol gekregen bij het uitbetalen van toeslagen die toeslaggerechtigden kunnen krijgen voor de kosten van kinderopvang, huur of zorg. Hiervoor is sinds 2005 het dienstonderdeel Belastingdienst/Toeslagen verantwoordelijk, waar voor circa 7 miljoen toeslaggerechtigden werkzaamheden worden verricht.

De BelastingTelefoon is het onderdeel van de Belastingdienst waar particulieren en ondernemers terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld aangiften, premies en toeslagen. Hiernaast beantwoorden de medewerkers van de BelastingTelefoon vragen over de Douane en motorrijtuigenbelasting. Ook vragen van belastingplichtigen die in het buitenland wonen of daar een onderneming hebben worden behandeld. De medewerkers krijgen miljoenen telefoontjes per jaar.

Vacatures

Registeraccountant (internationaal)

Functie­omschrijving ¨Bedrijven zijn steeds vaker actief over de grens. Aan mij de uitdaging om te anticiperen op internationale ontwikkelingen. Never a dull moment, want ik heb zowel het mkb als multinationals als klant. Dit ...
Plaatsingsdatum 31-12-2019
Standplaats Heerlen
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36

Senior adviseur reputatie- en stakeholdermanagement

Functieomschrijving ¨Reputatiemanagement bij de Belastingdienst. Dat betekent opereren in een complexe organisatie, op het snijvlak van samenleving en politiek, en met kritische stakeholders. Vandaar dat iedere werkdag voor mi ...
Plaatsingsdatum 30-12-2019
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36

Senior software engineer

Functie­omschrijving "Ik ben er trots op dat we IT oplossingen ontwikkelen die direct invloed hebben op het werk van onze collega's; met innovatieve workflow systemen dragen we eraan bij dat informatie en documenten op het jui ...
Plaatsingsdatum 27-12-2019
Standplaats Apeldoorn
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Uren 32 - 36

Ketenmanager domein analytics

Functie­omschrijving "In een nieuwe omgeving de samenwerking opzetten is een geweldige uitdaging. Alle partijen bij elkaar brengen, nadenken over meer professionaliseren én de ruimte krijgen voor experimenteren maken deze baa ...
Plaatsingsdatum 27-12-2019
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36

Ketencoördinator domein analytics

Functie­omschrijving "Impact hebben op de verdere ontwikkeling van een analytics gedreven organisatie. Dit mogen doen voor een betere dienstverlening en een financieel gezond Nederland, dat is waar ik graag mijn bed voor uit k ...
Plaatsingsdatum 18-12-2019
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36

Fiscalist team zeer vermogende personen

Functie­omschrijving "Is deze stichting als een APV te beschouwen? Heb ik hier een open of een besloten CV? Voldoet deze ANBI nog wel aan de wettelijke eisen? En waar woont deze persoon eigenlijk? Vragen waar ik bijna dagelijk ...
Plaatsingsdatum 18-12-2019
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 24 - 36

Storage exploitatie specialist

Functie­omschrijving "Storage moet er altijd zijn, als vanzelfsprekend. Opslag klinkt heel simpel, maar er zit een complexe wereld achter. Die daagt me uit en intrigeert me." Mark Bonsink - Teammanager storage, back-up en reco ...
Plaatsingsdatum 18-12-2019
Standplaats Apeldoorn
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Uren 32 - 36

Functioneel beheerder gegevens

Functie­omschrijving "De ene keer zit je midden in een ICT-vraagstuk, een ander moment ben je druk met een bestandsanalyse of heb je intensief bel- of mailcontact met een gebruiker in het land. Je voelt je als een spin in het ...
Plaatsingsdatum 16-12-2019
Standplaats Apeldoorn
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36

Testmanager Inning en Betalingsverkeer

Functie­omschrijving "In een ketentest aantonen dat een bedrijfsproces werkt is voor mij de ultieme uitdaging! Hiervoor werk ik met veel partijen samen, zodat we samen een soepel draaiend bedrijfsproces neerzetten. Ik ben dé ...
Plaatsingsdatum 29-11-2019
Standplaats Apeldoorn
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Uren 32 - 36

Organisatie adviseur

Functie­omschrijving "De bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst hebben ieder hun eigen inhoudelijke taken en context. Dat maakt mijn werk erg afwisselend. Zo richt ik de ene dag een afdeling in die data-analyses verricht. D ...
Plaatsingsdatum 07-11-2019
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36