Belastingdienst

Chemisch analist accijns Douane laboratorium - Amsterdam

Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature

Plaatsingsdatum 13-03-2020 Functiecategorie Wetenschap, Research & Developm...
Standplaats Amsterdam Niveau Professional
Opleidingsniveau MBO / Beroepssecundair on... Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 32 - 36 Salaris €2.405 - €3.135
Functieomschrijving
“Ik werk in de wereld van olie en alcohol, waar de theorie de praktijk ontmoet en routine wordt afgewisseld door chemische puzzels. Dagelijks houd ik me bezig met accijnsonderzoek. Dat klinkt misschien abstract, maar ik heb écht een duidelijk doel.” Maarten, chemisch analist accijns Douane laboratorium.

Het landelijk Douanelaboratorium is hét kenniscentrum voor de tariefindeling van invoerrechten en de wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. We adviseren op chemisch gebied bij de controle van goederen. Nationaal en internationaal. Ook controleren we op locatie met analyses, als ondersteuning van de Douane. Daarvoor zetten we ons mobiele laboratorium in.

In jouw rol van chemisch analist doe je monsteronderzoek op het gebied van accijnsproducten, zoals minerale oliën en alcoholhoudende producten. Hierbij maak je gebruik van een breed scala aan technieken. Denk aan gas chromatography (GC), gas-chromatography-mass spectrometry (GC-MS), high-performance liquid chromatography (HPLC) en elementanalyse. En aan fysische technieken als distillatie, densimetrie en viscometrie. Je voert chemisch onderzoek uit naar de aard en samenstelling van de door douanebeambten aangeleverde producten. Je verzorgt de voorbewerking, voert de producten in het administratiesysteem in, en kent de benodigde analyses toe. Vervolgens analyseer en beoordeel je de analyseresultaten en stel je conceptrapporten op.

Als chemisch analist beheer en onderhoud je de aan jou toegewezen apparatuur. En lever je een bijdrage aan het ontwikkelen of verbeteren van analysemethoden en technieken. Daarnaast lever je een bijdrage aan de handhaving van het kwaliteitssysteem. Denk aan het opstellen van voorschriften, hervalidaties, evaluaties, (lijn)controles en ringonderzoeken. Ook ben je bereid om werkzaamheden buiten je eigen werkpakket uit te voeren. Zoals het — na een tijdje — begeleiden van stagiaires. Je werkt zowel in als buiten het laboratorium.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Maarten? Of wil je liever eerst meer weten over de functie? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

  • Je hebt een mlo-diploma op niveau 4.
  • Je hebt affiniteit met de beschreven analysetechnieken.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met het onderzoeken van minerale oliën en/of alcoholhoudende producten.
  • Je bent bij voorkeur bekend met het werken onder accreditatie (ISO 17025).
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.

Jouw competenties?

  • plannen en organiseren
  • resultaatgerichtheid
  • analyseren
  • accuraat
  • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?
Jij werkt graag samen in een team. Komen er nieuwe werkzaamheden binnen? Dan zie jij dit en overleg je met collega’s over wie wat gaat uitvoeren. Ook op logistiek gebied weet jij van aanpakken, wanneer er grote hoeveelheden monsters binnenkomen. Jouw houding is altijd professioneel en representatief voor de Douane. Je voelt je comfortabel in een uniform en staat stevig in je schoenen. Ook ben je communicatief vaardig en weet je zo het Douanelaboratorium op locatie goed te vertegenwoordigen. Jij neemt verantwoordelijkheid voor de werkwijze die het laboratorium hanteert.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 7
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2405 - €3135 (bruto)
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

De organisatie - Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling - Directie Douane
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Bijzonderheden
Voor interne kandidaten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor interdepartementale en/of externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie boven de interdepartementale en/of externe sollicitanten, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand via de 'Solliciteer' button. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Op vrijdag 17 april vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.
Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Wetenschap, Research & Development
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Noord-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon Carla Nienhuis

Vestigingsplaats

Solliciteer