Belastingdienst

Senior adviseur control en advies - Den Haag

Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature

Plaatsingsdatum 15-03-2020 Functiecategorie Financieel economisch / Bedrijf...
Standplaats Den Haag Niveau Professional
Opleidingsniveau Master / Postdoctoraal Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 32 - 36 Salaris €3.815 - €6.374
Functieomschrijving
“Goed overzicht houden over zowel de financiële cijfers, de inhoudelijke keuzes die voorliggen, als de politiek-bestuurlijke realiteit waarin de Belastingdienst opereert. Dat is de kunst voor mijn collega’s en mij. Geen gemakkelijke, maar wel een heel interessante klus, die wij samen met plezier oppakken!” Carina van Vliet, hoofd van de afdeling DG control, concerndirectie control en financiën bij de Belastingdienst.

De concerndirectie control en financiën (C&F) bestaat sinds begin 2019 en adviseert de directeuren-generaal van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane en de directeuren van de onder hen vallende dienstonderdelen. De adviezen zijn onder andere gericht op het budget, de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, interne beheersing en de bedrijfsvoering. Kortom: wij zijn hét betrouwbare kompas van de Belastingdienst. We bepalen mede de koers, houden die vast en zorgen hiermee dat de organisatie ‘in control’ is. De Belastingdienst werkt volgens het model three lines of defense (3LoD) waarbij concerndirectie C&F invulling geeft aan de tweede LOD.

De afdeling DG-control is binnen de concerndirectie C&F de schakel tussen de politiek-bestuurlijke werkelijkheid van het ministerie van Financiën en de operationele werkelijkheid van de Belastingdienst. De afdeling is onderverdeeld in de teams begroting, control en advies en interne beheersing.

In jouw rol als senior adviseur control en advies voer je Belastingdienst brede concerncontrol. Je signaleert zaken en adviseert gevraagd en ongevraagd het management van de Belastingdienst over overkoepelende strategische thema’s, zoals ICT, personeel en managementinformatie. Ook ben je voor thema’s met een grote politieke gevoeligheid de schakel tussen de controllers bij de dienstonderdelen van de Belastingdienst enerzijds en de collega’s van andere onderdelen van het ministerie van Financiën anderzijds. Denk aan de hoofddirectie financieel-economische zaken, de Inspectie der Rijksfinanciën en het directoraat-generaal fiscale zaken.

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de Belastingdienst brede planning-en controlcyclus. Je geeft vorm aan de kaderstelling en voert de regie op de uitvoering, inclusief de managementinformatie. Ook lever je een bijdrage aan de planning-en controlproducten van de externe (departementale en Rijksbegrotings)cyclus, zoals de begroting, het jaarverslag, het jaarplan en de verschillende verantwoordingsrapportages van de Belastingdienst.

Voor de bestuurders van de Belastingdienst benoem je verbeterpunten, heb je oog voor de praktische uitvoerbaarheid en initieer je acties om verbeteringen te realiseren. Je kijkt over de horizon van het begrotingsjaar heen en ziet al wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt. Daarop anticipeer je met helder en to the point analysewerk en advies over de financiële en budgettaire besturing. Zo zorg je dat alle relevante informatie op de juiste plek terechtkomt, zowel bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën als bij de Tweede Kamer.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Carina? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige, werkzaamheden? Neem dan contact op met Carina via 06 - 15 36 95 70.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau, een masterdiploma in een economische, bedrijfskundige of bestuurskundige richting.
 • Je hebt ervaring in een financiële functie binnen het rijk, een (grote) uitvoeringsorganisatie of binnen een gemeente.
 • Je hebt een brede blik en uitstekende analytische vaardigheden.
 • Je kunt zowel binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld als de uitvoeringspraktijk belangen op waarde schatten, en daarmee een afgewogen oordeel vormen en tot adviezen komen.
 • Je durft kritisch en onafhankelijk te zijn, maar hebt hierbij ook oog voor relaties.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk je boodschap helder overbrengen.

Jouw competenties?

 • analyseren
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?
Je gaat aan de slag in een omgeving die nog volop in ontwikkeling is. Dat geeft kansen en mogelijkheden, maar vraagt ook wat van jou. Als analytisch ingestelde, communicatief vaardige en enthousiaste (senior) adviseur zorg jij dat de Belastingdienst ‘in control’ is. Om dat te bereiken beschik je in ieder geval over een grote mate van stressbestendigheid en relativeringsvermogen. Je hecht veel waarde aan samenwerking en zorgt voor verbinding vanuit een (pro)actieve houding. Verder denk je in oplossingen, handel je met overtuigingskracht en ben je initiatiefrijk en standvastig.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12, schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €6374 (bruto)
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

De organisatie - Belastingdienst
Bij de Belastingdienst (inclusief Douane en Toeslagen) werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling - Concerndirectie Control en Financiën
De concerndirectie Control en Financiën (cd C&F) adviseert de directeuren-generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane en de directeuren van de onder hen vallende dienstonderdelen over onder andere het budget, de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, interne beheersing en de bedrijfsvoering.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand via de 'Solliciteer' button. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • In week 15 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.
Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Financieel economisch / Bedrijfskundig / Financieel Management
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon Belastingdienst .

Vestigingsplaats

Solliciteer